Stichting

Stichting Sjoerd Duijnisveld is opgericht naar aanleiding van het overlijden van onze geliefde zoon en broer Sjoerd Duijnisveld op 24 maart 2005. Sjoerd was 18 jaar en een vriend voor velen.

Doel
De stichting heeft ten doel kansarme kinderen en jongeren in binnen- en/of buitenland meer mogelijkheden te geven en daarbij het bevorderen van vriendschap en plezier.

De stichting wil proberen haar doel te verwezenlijken door:

  • het bevorderen van scholing voor kinderen en jongeren, het investeren in hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, hun huisvesting en andere dagelijkse behoeften;
  • het organiseren van activiteiten voor de doelgroep;
  • het opzetten van projecten;
  • het verwerven van financiŽle middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.

ANBI
Stichting Sjoerd is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is 8221.70.656.

KvK
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (KvK) 01179026.

Beloningsbeleid
Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen financiŽle beloning voor hun werk. Onkosten gemaakt voor de stichting worden door het bestuur zelf vergoed. Hierdoor kunnen alle giften en donaties voor 100% ten goede komen aan kansarme kinderen en jongeren.