Project

November 2017

Hoera! Bertha is aangekocht en woont nu bij Akyikat, haar moeder Zarina (37 jaar), zus en broertje in Orto-Aryk (Kirgizië).

Het gezin is heel erg blij met Bertha die in verwachting is. Het helpt echt in de zorg voor Akyikat die een aangeboren beperking heeft en epilepsie. Wanneer Zarina aan het werk is (medisch assistent ziekenhuis) past de oudere zus (18 jaar) op Akyikat en haar broertje (13 jaar). Zij wonen in een klein stenen huisje.

De koeien zien er in Kirgizië anders uit dan in Nederland. Zij zijn kleiner en geven minder melk. Zij zijn wel beter bestand tegen flinke kou (het wordt er in de winter -20 graden). In de zomer graast Bertha op weides in de bergen waar meer gras is. Voor de winter koopt de familie hooi in.

Hier zie je een aantal foto's die wij ontvangen hebben van Marjolijn (voorzitter stichting Geef Een Koe). Zij was er in augustus op bezoek voor evaluatie van het project.

                                      
Zarina met Akyikat              Bertha                                   Akyikat met zus en broertje             Orto-Aryk
____________________________________________________________________________________________

Juli 2017
De motorrally 'Ride for a Cow' Hamburg Moermansk is succesvol afgesloten!

Barry heeft 510,- ingezameld voor een koe. Hoera! Wanneer de koe is aangekocht en wij foto's ontvangen van het gezin horen jullie dat via de nieuwsbrief en deze website. Alle donateurs hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!

Ook graag de nieuwsbrief ontvangen? Mail naar info@stichtingsjoerd.nl of stuur een berichtje.

____________________________________________________________________________________________

Juni 2017
De eerste koe heeft een naam gekregen: 'Bertha', foto's volgen nog.

Ondertussen is er een nieuwe actie opgestart: Barry rijdt mee met de Baltic Sea Circle Rally. Tijdens deze rally op de motor wordt geld ingezameld voor een goed doel: een koe voor een gezin met een gehandicapt kind in Kyrgyzstan. Het maakt een wereld van verschil in hun leefsituatie. Help mee zodat Stichting Sjoerd een tweede koe kan geven, doneren kan via de aparte website die voor deze actie is gemaakt.____________________________________________________________________________________________

Me
i 2017

Er is veel nieuws om te vertellen!

De steun aan de straatkinderen van Kathmandu is afgerond: met Powen gaat het goed, er wordt voor hem en de andere kinderen goed gezorgd. Er is door Lies Vink een mooi nieuw tehuis voor hen gebouwd.

Wij zijn op zoek gegaan naar nieuwe projecten waarbij stichting 'Geef een koe' in beeld kwam (over een tweede project later meer). Het is een mooi initiatief waarbij een gezin met een gehandicapt kindje in Kyrgyzstan een koe krijgt. Dit heeft vele belangrijke positieve gevolgen.

In de regio Talas Oblast is voor een gezin met een gehandicapt kind de gift van een koe enorm belangrijk. Er is veel armoede in dit gebied (11.000 km2), slecht bereikbare zorg en weinig perspectief. Het hebben van een handicap is een groot taboe, mensen worden ook verstoten door dorpsgenoten.

Op dit moment komen zo’n 1200 kinderen in het gebied in aanmerking voor een koe. Een koe is een heel waardevol bezit. De moeders kunnen vanuit huis met de koe voor inkomen zorgen en daarbij ook thuis voor hun gehandicapte kind verzorgen. Zij hoeven dan niet in een internaat opgevangen te worden, de noodzakelijke medische zorg kan ingekocht worden.
Daarnaast zorgt de koe voor betere integratie in het dorp: vooroordelen ten aanzien van kinderen met een handicap verdwijnen en er ontstaan meer contacten tussen deze gezinnen en dorpelingen.

Ook bij deze stichting komt 100% van het gedoneerde geld ten goede van de aankoop van een koe. Het bestuur en vrijwilligers betalen zelf gemaakte onkosten. Meer informatie op hun website.

En dan nu een vraag aan jou!
Dankzij jou en alle andere donateurs geeft Stichting Sjoerd een koe, ter waarde van 750,- euro, aan een gezin met een gehandicapt kind in Kyrgyzstan. Die koe mogen wij een naam geven. In Kyrgyzstan wordt een koeiennaam altijd zorgvuldig en met respect gekozen. In Nederland hoort een koe bij de veestapel, in Kyrgyzstan is het een huisdier.
Een koe is vrouwelijk dus moet de koe ook een vrouwelijke (of een vrouwelijk klinkende) naam krijgen. Heb jij een idee voor een mooie naam. Mail deze aan ons. De naam met de meeste stemmen of mooiste betekenis geven wij door. T.z.t. volgt er een foto van het gezin met de koe.

Ik ben benieuwd en hoor graag van jullie!


____________________________________________________________________________________________


December 2016
Dankzij alle donateurs heeft Stichting Sjoerd ook afgelopen jaar een financiële bijdrage kunnen geven aan de Straatkinderen van Kathmandu en Powen. Dit project is nu afgerond. Het gaat goed met hen door de hulp die er geboden wordt door Lies Vink en haar team. Voor 2017 wordt een nieuw project gezocht waardoor kansarme kinderen en jongeren meer perspectief krijgen. Nieuws volgt t.z.t. op de website en via de nieuwsbrief. Ontvang je hem nog niet? Aanmelden kan via de website! #welkomDecember 2015

Zoals in het jaarverslag 2015 vermeld is er in april een aardbeving geweest in Kathmandu (Nepal). Een grote ramp met veel slachtoffers en materiële schade. De kinderen van de kindertehuizen hebben de ramp gelukkig overleefd. Meer hierover in de blog van Lies Vink.

Lies Vink vertelt in haar mailbericht (2-12-2015) dat de opbouw vordert, maar dat er een groot tekort is aan materialen door een langdurige staking aan de grens van India-Nepal. De bevolking lijdt daar erg onder: geen gas, materialen en benzine. Er is een zwarte markt ontstaan, waar alleen mensen met geld terecht kunnen.

Met Powen gaat het goed, ook op school en in de schoolhostel waar hij nu woont. Met vakanties of speciale feestdagen gaat hij naar huis (Tiom Laura Home). Powen schildert graag, maar helpt ook een meisje oefenen met haar looprekje (foto). Verder doet hij de poort open als er gasten zijn. Lies: 'Ik was onder de indruk hoe goed onze man het doet. Soms heeft hij nog lichte epilepsie, maar in vergelijking met vroeger is het nu heel goed.'

                                                
Powen met Lies Vink                      

_____________________________________________________________________________________

Februari 2015

Lees hier de laatste nieuwtjes uit Nepal in de nieuwsbrief van Lies Vink. Op dit moment wonen er 36 kinderen in het Tiom Laura Home. Huisarts Paul Buitenhuis helpt de kinderen met hun gezondheid en Nederlandse tandartsen verzorgen hun gebit.


_____________________________________________________________________________________

December 2014


In dit filmpje van Castricum TV (9-11-2014) vertelt Gerda Oosting (rechterhand van Lies Vink) over de straatkinderen van Kathmandu. Na een burgeroorlog van 12 jaar leven er veel kinderen op straat die lijm snuiven. Door het winnen van hun vertrouwen gaan ze mee naar het kindertehuis. Na drie maanden is er vaak al een zichtbaar verschil van angstige naar blije kinderen. Stichting Sjoerd helpt hierbij door de sponsoring van Powen voor scholing en levensonderhoud. In dit filmpje een indruk van het dagelijks leven in het kindertehuis. Bekijk ook het leuke filmpje 'Happy' van de kinderen van Marinka Home en lees de weblog van Lies Vink.


______________________________________________________________________________________

Oktober 2014

Bibliotheek
Vervolg van het verslag over de bibliotheek dat Dieuwke van der Hoeven op 17 september 2014 in Kathmandu geschreven heeft.
Dieuwke was onder de indruk van de keuze in boeken in de bibliotheek. In het Engels waren er naslagboeken, prentenboeken en leesboeken. Het zag er allemaal heel erg goed uit. Over de uitleen van boeken schrijft zij het volgende:
‘De uitleen wordt keurig bijgehouden in een logboek. De grotere kinderen hebben op dit punt de verantwoordelijkheid. Complimenten aan de leiding die een en ander coördineert en in goede banen leidt. Ook Marinka Home komt trouw lenen, kon ik in het dikke boek zien.
Ik heb de kinderen gesproken over de bibliotheek. Vroeg hen waarom de bieb belangrijk voor hen was. Ze waren bijna beledigd door deze vraag. Natuurlijk was de bieb belangrijk, ze vergaarden er “knowledge” en oefenden hun “reading skills” en hun Engels. En dat dit allemaal erg belangrijk voor hen was, dat benadrukten ze nog eens met klem.’
Mooi om dat allemaal te horen! De kinderen vinden het heerlijk om samen met Dieuwke om de beurt voor te lezen. Tot slot schrijft Dieuwke:
‘Hartelijk dank aan de sponsor(en) die deze bibliotheek mogelijk maken en hiermee de kansen èn het plezier in het leven van onze kinderen vergroten.’
Dat laatste wil de stichting natuurlijk zeker benadrukken! Prachtig om te lezen hoe waardevol de bibliotheek is en hoeveel plezier deze aan de voormalige straatkinderen geeft. Bedankt allemaal en Dieuwke bedankt voor je verslag en de foto's!

                                                                   
Leesplezier!

                                                       
De bieb!

                           
Spannend...                                            Namsai

________________________________________________________________________

September 2014

Dieuwke van der Hoeven is vrijwilligster in het kindertehuis Tiom Laura Home. Zij heeft een verslag over Powen en de bieb geschreven (17 september 2014). Hieronder kun je een samenvatting lezen uit het verslag over Powen.

Met Powen gaat het goed. Hij heeft het naar zijn zin zoals op de foto’s te zien is. Hij stoeit met vriendjes, maar helpt ook kleine kinderen zoals Amigo, een jongetje van vier jaar oud. Wanneer Amigo een driftbui krijgt wordt hij gelijk kalm wanneer Powen hem rustig vasthoudt als een ‘grote broer.’
De medicijnen die Powen voor zijn epilepsie gebruikt werken goed. Hij neemt ze trouw in. Powen gaat met de schoolbus naar school. Hij vindt het leuk dat hij leert schrijven. Dieuwke gaat met hem de komende maanden spelenderwijs zijn Engels verbeteren.
Op de foto's zie je Powen met vriendjes, begeleiders en andere kinderen uit het Tiom Laura Home.

                                             
Powen september 2014     Amigo 2013           Amigo 2014             Lekker stoeien                       Dollen met Krishna

                         
Begeleiders en andere kinderen uit het TL Home         

__________________________________________________________________________

Juli 2014

Van de bibliotheek wordt veel gebruik gemaakt door het Tiom Laura Home, Marinka Home en de school.

Powen is nu 14 jaar, hij kan lezen en schrijven. Op de S.E.R.C. school (speciale dagopvang) gaat het goed, de leiding is tevreden en optimistisch. Hij heeft af en toe lichte epilepsie, maar dit is goed te behandelen. Powen heeft humor en houdt van lachen, hij vindt het leuk om met de andere kinderen te spelen.
Op school worden opleidingsplekken gecreëerd, gericht op de toekomst. Sinds kort is er een houtbewerkingsplek, er komt ook een winkeltje en een opleidingsplek voor schilder.
Op school waren Paralympische Spelen georganiseerd. Powen had hierbij een eerste en tweede prijs gewonnen! Hij was er erg blij mee zoals op de foto te zien is.

                                                           
Hoera!                                              Powen en Nickes                   Lunchplaats voor de S.E.R.C.      Schrijven op school
Eerste en tweede plaats! 


April 2014

In maart 2014 heeft Dineke Vos Powen opgezocht in het Tiom Laura Home. "Het is een lieve vrolijke jongen die graag bij je komt zitten" vertelde ze. Hij heeft het fijn daar. De kinderen spelen graag buiten met het klimrek. Powen is echt weer groter geworden, dat is goed te zien op de foto's!

                           

______________________________________________________________________________

Februari 2014

Een leuk verhaal van Lies Vink: In het Tiom Laura Home was er een thema over 'vissen.' De begeleiders waren erg benieuwd wat de kinderen hiervan zouden maken. De kinderen kennen geen vissen: er zijn geen sloten en meren in de vallei. Het resultaat was geweldig: ze tekenden en kleurden de mooiste vissen. Powen heeft ooit eerder een foto van Sjoerd gezien met een vis. Dat begreep hij toen niet, maar hij vond het wel prachtig. Misschien dat dit hem heeft geïnspireerd om deze tekening te maken. Wij vinden het ontzettend leuk en mooi om te zien! Misschien dat de kinderen door boeken uit de bibliotheek ook wel ideeën hebben gekregen voor de tekeningen. Geweldig toch!Powen en Chrisna, met veel plezier bezig op de themadag 'vissen.'

_____________________________________________________________________________

December 2013

We kunnen met veel plezier terugkijken op 2013. De realisatie van de bibliotheek in het Tiom Laura Home is een groot succes. Er wordt druk gebruik van gemaakt! De kinderen zijn er blij mee en erg enthousiast, zie de foto's!
Wij hopen dat wij komend jaar met uw hulp weer goede dingen kunnen doen. Vanaf €2,50 per maand kunt u al donateur worden van Stichting Sjoerd. Voor nu bedanken wij alle gulle gevers en donateurs heel hartelijk voor alle steun en giften. Meer informatie over het werk van Lies Vink waar Stichting Sjoerd mee samenwerkt, kunt u lezen op de website Straatkinderen van Kathmandu.
Hieronder het laatste nieuws over Powen.

                                         

Powen is inmiddels twee jaar van de straat. Hij is eerst opgevangen in het Tiom Laura Home en sinds 10 maanden gaat hij naar een speciale dagopvang. Vanaf eind oktober woont hij daar ook. De reguliere school was niet meer haalbaar, daarom is er gezocht naar een andere opvang. In verband met microcefali (onvolgroeide hersenhelft) en epileptische aanvallen is Powen begin 2012 geopereerd. De revalidatie heeft veel tijd gevraagd. Het centrum waar Powen nu woont is kleinschalig en heeft goed opgeleide mensen. Powen gaat langzaam vooruit. De begeleiders zien zijn toekomst positief. Op de foto's zie je Powen met Rudra, een social worker, en met een juffrouw van zijn nieuwe school.

                       

                

Namouna is 9 maanden gesponsord door de stichting. Omdat er niet voldoende vaste maandelijkse donateurs zijn, is dit gestopt. Natuurlijk is het mooi dat de stichting dit dankzij alle donateurs toch 9 maanden heeft kunnen doen!

Hieronder nog een foto van de binnenplaats Tiom Laura Home en het uitzicht op de heuvels.

          


___________________________________________________________________________

Juni 2013

De leeshoek is klaar! Twee meisjes en twee jongens gaan ervoor zorgen. Ze hebben allemaal een heleboel geschilderd en veel boeken zijn aangeschaft.
Powen heeft een enkele keer nog een epileptische aanval, maar het gaat goed met hem. Hij gaat elke dag naar een daycare centrum om te leren, de structuur doet hem goed. Er is ook veel aandacht voor sport en creativiteit.

                           


________________________________________________________________________________

2 april 2013

Er wordt hard gewerkt aan de leeshoek!_________________________________________________________________________________

27 maart 2013

Op de foto is Namouna te zien  met John en Sabrina. Namouna heeft geen ouders, maar een tante bezoekt haar af en toe in het Tiom Laura Home. Aan de leeshoek wordt ook gewerkt. Oud-bibliothecaresse José plastificeert de boekjes.

                                               


                                                                           

___________________________________________________________________________

Maart 2013

Met Powen gaat het redelijk goed. Hij gebruikt medicijnen voor epilepsie, maar heeft af en toe last van kleine insults. Hij blijft goed onder controle. Powen gaat naar een day care center met andere licht gehandicapte kinderen. Powen kan moeilijk stilzitten, hij krijgt veel beweging door middel van spelletjes en gym en leert spelenderwijs.
Lies Vink is binnenkort weer in Nepal en hoort daar van de behandelend arts wat er meer voor Powen gedaan kan worden. Ook een arts uit Nederland is hierbij betrokken.

Namouna is 5 jaar, het gaat veel beter met haar sinds ze in het Tiam Laura Home woont. Ze kan leuk met de andere meisjes op school overweg en gaat er graag naar toe. Haar broertje Namsal woont ook in Het Tiam Laura Home.

        

____________________________________________________________________________

December 2012


De eerste foto's van het begin van een leeshoek! Naast Nepalese boekjes maken de kinderen ook kennis met Pippi Langkous. De kinderen zijn er blij mee, word vervolgd!

                   


_____________________________________________________________________________

November 2012

Leeshoek, Powen én Namouna
Stichting Sjoerd helpt mee aan een leeshoek in het Tiom Laura Home. De wens is dat dit uit mag groeien tot een bibliotheek. Dit kennen de kinderen nu nog niet, het zal mooi en zinvol zijn om hen hiermee kennis te laten maken voor vrije tijd en studie. Naast boeken zal gezorgd worden voor boekenkasten en bankjes.

In oktober is begonnen met de sponsoring voor scholing en levensonderhoud van Namouna. Super dat ook dit meisje geholpen kan worden dankzij alle donateurs. Een thuis, eten, veiligheid en onderwijs dat wensen wij alle straatkinderen toe.

                           


                                                                   


_________________________________________________________________________
Augustus 2012

Opening Tiom Laura Home
Op 5 augustus 2012 is het nieuwe huis 'Tiom Laura Home' voor de kinderen geopend! Lies Vink en haar team hebben hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Er is onder andere geverfd,  er zijn gordijnen genaaid en
de grond is geëgaliseerd; hierdoor is er een fijn thuis ontstaan met veel speelruimte voor 32 voormalige straatkinderen. Iedereen is er erg blij mee, de kinderen hebben het huis onder luid gejuich in gebruik genomen! De school is nu dichtbij, de kinderen kunnen er heen lopen.
Voor de officiële opening zijn er veel gasten uitgenodigd, de kinderen hebben culturele dansen geleerd inclusief salto's!

Duidelijk is dat dit allemaal mogelijk is gemaakt door alle giften en donateurs
die de Stichting Straatkinderen van Kathmandu heeft ontvangen. Stichting Sjoerd werkt hier graag aan mee, wilt u ook meehelpen? Vanaf 2,50 per maand kunt u al donateur worden, van elke euro gaat 100% naar het goede doel! Het Rabobank rekeningnummer is 1128.13.968 ten name van Stichting Sjoerd Duijnisveld.

Kansen voor kinderen, dat is waar het om gaat en waar gelukkig meer mensen in geloven en aan werken. Super!

                                                                            
Lies met team en alle kinderen voor het nieuwe huis!                  Powen


______________________________________________________________________________
Maart 2012

Nieuw huis
Er is een nieuw huis gevonden waar de kinderen van Tiom Laura Home kunnen gaan wonen. Het moet nog afgebouwd worden, maar de verwachting is dat dit over twee tot drie maanden klaar is. Bij het huis is een school dichtbij waar de kinderen eind april heen kunnen gaan, dan start het nieuwe schooljaar. Naast de gewone vakken wordt er les gegeven in culturele dansen, muziek en handarbeid wat bijzonder is voor een Nepalese school.
Er is een nieuwe supervisor voor de beide kindertehuizen: Elizabeth Verbeeck. Zij werkt al twee jaar in de huizen en kent de kinderen goed. Lies Vink krijgt maandelijks verslag over de gang van zaken, op deze manier  vindt er een goede afstemming plaats.
Powen heeft na de operatie een terugval gehad, nu gaat het gelukkig goed. Hij kan mee het nieuwe schooljaar in. Er blijft aandacht voor zijn ontwikkeling en herstel.

                               
Het nieuwe huis                     Powen met Lies Vink             Powen met Chechitara, jongste kindje in Tiom Laura Home

________________________________________________________________________________

Februari 2012

Tiom Laura Home
Het huis bestaat nu een jaar. Het is te klein voor de inmiddels 26 kinderen; daarbij is er een probleem met de watertoevoer. Het afgelopen jaar zijn er veel zieke kinderen geweest. Shamsjana is overleden aan een hersentumor. Powen, het jongetje dat financieel wordt ondersteund door Stichting Sjoerd, is op 30 januari jl. geopereerd. Hij heeft microcefalie, een onvolgroeide hersenhelft, waardoor hij epilepsie heeft. De operatie is succesvol uitgevoerd onder andere met behulp van een neuroloog uit Utrecht.  Op 9 februari mocht Powen het ziekenhuis verlaten, hij heeft nog geen epilepsie gehad! De toekomst ziet er hoopvol uit!
Lies Vink heeft een nieuw thuis gevonden! Binnenkort meer nieuws en foto's!

                       
Powen in het ziekenhuis                                                         Powen met verpleegkundige en social worker

____________________________________________________________________________________________

November 2011


Powen
In oktober is de sponsoring van Powen gestart: Stichting Sjoerd zorgt nu in financieel opzicht voor levensonderhoud en scholing. Powen is een jongetje van 8 jaar, hij heeft op straat geleefd en woont nu in het kindertehuis Tiom-Laura-home. Powen is dit jaar erg ziek geweest, hij had een gezwollen nier die hoge koorts veroorzaakte. Daarbij heeft hij epilepsie door een aangeboren afwijking in de hersenen. Er wordt nog steeds naar de juiste medicatie gezocht voor de epilepsie. Powen is een dapper en vrolijk jochie. Hij gaat nu naar school en dat gaat goed, hij heeft ook goed contact met de begeleiders. Hij is lief voor de kleintjes, helpt hun jasjes aantrekken en over een plas heenspringen etc.


Powen

De medische kosten zijn duur, daarnaast zijn er de kosten voor scholing en levensonderhoud. Sponsoren zijn erg belangrijk. Alle beetjes bij elkaar zorgen weer voor veiligheid, medische hulp en onderdak voor Powen en de vriendjes die nu nog op straat leven. Veel kinderen leven in gangs waarin ook veel nare dingen gebeuren. Elk kind heeft recht op veiligheid, eten en een warm bedje. Zeker is dat elke euro voor 100% aan het goede doel wordt besteed. De korte en directe lijntjes met Lies Vink en Kathmandu zorgen hiervoor.

              
____________________________________________________________________________________________

September 2011

Straatkinderen van Kathmandu, nieuw project voor Stichting Sjoerd!
Lies Vink zet zich al jaren in voor de straatkinderen van Kathmandu in Nepal. Hiervoor heeft zij in Calcutta bij moeder Theresa gewerkt bij de opvang van de allerarmsten. De straatkinderen zwerven rond en bedelen om geld en eten. Zij slapen 's nachts buiten op kartonnetjes en hebben allemaal een lijmverslaving. Lies geeft ze een liefdevol huis en motiveert ze om onderwijs te volgen. Zie de website voor meer informatie straatkinderenvankathmandu.

Lies gaat een paar maal per jaar naar Nepal, zij is net weer terug van een reis. Het huidige opvanghuis voor de kinderen, het Tiom-Laura-home is een tijdelijke behuizing. Lies is op zoek naar een nieuw huis waar meer kinderen kunnen wonen. Er is geld nodig voor onder andere de inrichting, bedjes etc. Daarnaast kunnen kinderen gesponsord worden voor levensonderhoud en scholing, dit kost per kind 60,- euro per maand. Stichting Sjoerd wil Lies en de straatkinderen bij dit alles graag helpen en gaat zich hier de komende tijd voor inzetten. Wilt u ons daarbij helpen? Elke euro is welkom en kunt u overmaken naar Rabobank rekeningnummer 1128.13.968 ten name van Stichting Sjoerd Duijnisveld. Hierdoor kunnen wij naast praktische steun ook een of meer kinderen gaan sponsoren. Natuurlijk gaat 100% van elke euro naar het goede doel. Is het niet mooi wanneer u en wij samen straatkinderen een echte kans kunnen geven?!


Thiom Laura Home

Lies met de kinderen


Sanu Suresh zingt mooi Nepalees liedje!


Minouka 6 jaar en Deepha 9 jaar