Archief 2013


Januari 2014

Powen en zijn tekening over vissen! Superleuk! Lees er meer over op de pagina 'Project.'December 2013

We kunnen met veel plezier terugkijken op 2013. De realisatie van de bibliotheek in het Tiom Laura Home is een groot succes. Er wordt druk gebruik van gemaakt! De kinderen zijn er blij mee en erg enthousiast, zie de foto's op de pagina 'Project'!
Wij hopen dat wij komend jaar met uw hulp weer goede dingen kunnen doen. Vanaf 2,50 per maand kunt u al donateur worden van Stichting Sjoerd. Voor nu bedanken wij alle gulle gevers en donateurs heel hartelijk voor alle steun en giften.

Wij wensen iedereen een liefdevol Kerstmis toe en alle goeds voor 2014!


                                        

________________________________________________________________________________________________

Zondag 8 december wereldlichtjesdag. Om 19.00 uur wordt er in de hele wereld een kaarsje gebrand ter herdenking van overleden kinderen. Door de verschillende tijdzones ontstaat er een golf van licht die 24 uur duurt. Dat is mooi!

Wij branden ons kaarsje voor Sjoerd en al die andere overleden kinderen en jongeren.

________________________________________________________________________________________________

Juni 2013

De leeshoek is klaar! Twee meisjes en twee jongens gaan ervoor zorgen. Ze hebben allemaal een heleboel geschilderd en veel boeken zijn aangeschaft!________________________________________________________________________________________________

27 maart 2013

Leuk: Namouna, John en Sabrina, lees meer bij Project!________________________________________________________________________________________________

16 maart 1987 - 24 maart 2005

Wie je bent blijf je, gewoon omdat je er was.

Golden Earring - Going to the Run


________________________________________________________________________________________________

16 maart 2013

18 hier - *26* daar.

Lieve Sjoerd, we missen je, maar vieren je leven.

________________________________________________________________________________________________

Maart 2013

Met Powen gaat het redelijk goed, hij gaat nu naar speciaal onderwijs waar hij zijn energie goed kwijt kan. Namouna is inmiddels gewend in het Tiom Laura Home, gaat graag naar school en heeft vriendinnetjes. Lees meer over hen bij 'Project.' 

Wilt u ook helpen om meer straatkinderen een thuis en scholing te geven? Word dan donateur van de stichting, dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. U kunt dit overmaken op bankrekeningnummer 1128.13.968 ten name van Stichting Sjoerd. Samen met anderen maakt u daar veel kinderen blij mee en betekent dit een wezenlijk verschil voor hun toekomst.

 

________________________________________________________________________________________________