Archief 2010

December 2010

Bedankt!
Dit jaar is er veel gebeurd na de oprichting van de stichting. Er is hard gewerkt om een mooie en informatieve website te maken en een zinvol project te vinden. Wij bedanken iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Ook bedanken wij de sponsoren voor hun giften. Wij hopen dat nog veel meer mensen een donatie willen doen, elke euro is welkom. U kunt ook donateur worden door bijvoorbeeld elke maand 2,50 euro (meer mag altijd ☺) over te maken naar bankrekening 1128.13.968. Met uw hulp kunnen mooie en goede dingen gerealiseerd worden, in eerste instantie voor de peuterschool in Roemenië. Alle giften komen voor 100% ten goede aan dit doel.
Wij wensen iedereen fijne dagen toe en alle goeds voor 2011 !!!

                                                                                                                                                                                                                                

November 2010

Logo!
Heel blij zijn wij met het mooie logo en de visitekaartjes voor de stichting ontworpen door Joeri Wijngaarden.


                                                                                                                                                                                                                               

Oktober 2010


Het eerste project is bekend!
Na zorgvuldig zoeken, informeren en bespreken heeft de stichting besloten de pre-school in Haranglab, Roemenië, te steunen zodat Roma kinderen voorbereid worden om naar de basisschool te kunnen gaan. Er vindt samenwerking plaats met Stichting Annovyn, waardoor er ook een directe verbinding is met de betrokkenen aldaar. Dit is belangrijk in verband met kennisdeling, korte lijntjes, continuïteit en waarborging van goed gebruik financiële middelen.

De komende tijd volgen foto's en meer informatie op de site en wij hopen dat er veel mensen net zo enthousiast worden over dit project als wij.
Een project.dat er werkelijk toe doet  en een verschil maakt voor deze kinderen en hun toekomst!

Zie voor meer informatie 'Project.'
                                                                                                                                                                                                                                   

September 2010


Vrijstelling omzetbelasting!
In augustus is aan de belastingdienst vrijstelling gevraagd met betrekking tot BTW over de verkoop van produkten via de webwinkel. Dit op grond van het feit dat de stichting een sociale instelling is die fondsen werft voor het goede doel.

Op 15 september 2010 kwam het goede bericht van de belastingdienst dat vrijstelling is verleend van omzetbelasting. Dit is een mooie stap voorwaarts om de opbrengst van de verkoop van produkten voor 100% aan het goede doel te kunnen besteden!

                                                                                                                                                                                                                                       

Augustus 2010


ANBI status
Met terugwerkende kracht naar 16 maart jl. heeft de belastingdienst de Stichting Sjoerd Duijnisveld een ANBI status toegekend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doordat de belastingdienst de stichting als een goed doel heeft aangemerkt zijn er bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Klik voor meer informatie op het ANBI logo.____________________________________________________________________________________________________

Juni 2010


Artikel Rondzendbrief
In De Rondzendbrief jaargang 30, nr. 3 van de VOOK (contactblad van de Vereniging Ouders van een Overleden Kind), is een artikel geplaatst over Sjoerd en de oprichting en doel van de stichting.

Artikel Rzb

____________________________________________________________________________________________________

Maart 2010

Oprichting Stichting Sjoerd Duijnisveld
Op 16 maart is de akte van de Stichting Sjoerd Duijnisveld bij de notaris ondertekend. Op deze dag is de stichting ook bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

De komende tijd gaan wij naast het werven van financiële middelen zorgvuldig een eerste concreet doel uitzoeken, via de site wordt u op de hoogte gehouden. Mocht u verder ideeën en/of opmerkingen hebben horen wij dat graag.