Home

Fijn dat u onze website bezoekt. Op 16 maart 2010 is de Stichting Sjoerd Duijnisveld opgericht. Dit was de 23e geboortedag van onze zoon en broer Sjoerd. Het is twaalf jaar geleden dat Sjoerd op 18-jarige leeftijd is overleden. Om hem te gedenken en om door te geven hoe en met welke waarden hij in het leven stond is deze stichting opgericht.

Het doel van de stichting is kansarme kinderen en jongeren in binnen- en/of buitenland meer mogelijkheden te geven. Daarnaast het bevorderen van vriendschap met alles wat hiermee samenhangt en waarbij vanzelfsprekend ook plezier hoort.

Door het geven van steun en organiseren van activiteiten hopen wij dat meer kinderen en jongeren in de gelegenheid zijn het leven te beleven en ervaren zoals ook Sjoerd hiervan genoot.


Peter, Vera
Stephanie & Barry, Michelle & Dennis